Datainspektionen undersöker om företag har dataskyddsombud

GDPR, den nya dataskyddslagen, trädde i kraft den 25 maj i år och Datainspektionen ansvarar för att kontrollera om företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Men vad gör ett dataskyddsombud?

Myndigheter och vissa företag är skyldiga att ha ett dataskyddsombud, och enligt Datainspektionen ska dataskyddsombudet kontrollera att organisationen följer reglerna och informerar om GDPR till sina medarbetare. Det är obligatoriskt med dataskyddsombud för de organisationer och företag som hanterar känsliga personuppgifter i stor omfattning.

Här kan du läsa mer om vad ett dataskyddsombud ska göra enligt Datainspektionen.

I den här första granskningen är det, förutom myndigheter, även privata vårdgivare, kollektivtrafik, fackförbund, teleoperatörer, försäkringsbolag och banker som kontrolleras av Datainspektionen.

Här finns Datainspektionens pressmeddelande om granskningen.

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen GDPR.