Artiklar 2016

Erik Douglasson – HR-expert, Hogia

Är du redo för årsskiftet?

Ännu ett år är på väg att nå sitt slut och kan snart läggas till handlingarna. För oss som på ett eller annat sätt jobbar med löner är det ett antal moment som ska genomföras i samband med ... Läs mer »

Barbro Lien Rönn – HR Talent Management, Hogia

Framtida kompetensbehov är dagens arbetsgivaransvar

Larmen om kompetensbristen i Sverige duggar tätt och efterfrågan på kompetens inom ett flertal yrkesområden matchar inte tillgången. Att det just är medarbetarna som är företagens viktigaste resurs har aldrig varit mer sant än det är i dagens ... Läs mer »

Starkare skydd för visselblåsare mot repressalier

Den 1 januari 2017 träder en ny lag i kraft som syftar till att ge arbetstagare som rapporterat om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren, så kallade visselblåsare, särskilt skydd mot ... Läs mer »

Helena Björkman - Produktspecialist, Hogia

Skärpta regler och krav på årlig lönekartläggning från och med 2017

Från och med den 1 januari 2017 träder en rad förändringar i diskrimineringslagen i kraft. Till exempel återinförs kravet på årlig lönekartläggning. Dessutom skärps reglerna kring hur arbetet med så kallade Aktiva åtgärder ska ... Läs mer »

Erik Douglasson - HR-expert, Hogia

Regeringen drar tillbaka sjuklöneförslag

Som en konsekvens av att sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 2010 lanserade regeringen i våras ett förslag som de kallade för hälsoväxling. Förslaget syftade till att minska de kraftigt ökade ... Läs mer »

Spännande samverkan med Skatteverket

Alla talar om automation och digitalisering, men vad innebär det egentligen? Hogia bjöd in nyckelpersoner på Skatteverket till diskussion om framtidens digitala tjänster ... Läs mer »

Helena Björkman - Produktspecialist, Hogia

Hårdare regler kring dataskydd från 25 maj 2018

Den svenska personuppgiftslagen, PUL, bygger på ett EU-direktiv om dataskydd som antogs 1995. Sedan dess har den digitala utvecklingen gjort att mängden personuppgifter som samlas in och hanteras av företag och organisationer ökat markant. Samtidigt ... Läs mer »

Lönespecifikationer bör inte längre skickas ut via e-post

När den nya EU-förordningen om dataskydd träder i kraft 2018 kommer kraven på att personuppgifter hanteras i säkra system att ... Läs mer »

Hållbart, enkelt, korrekt – Sverige har äntligen vaknat

2016 har blivit året då tekniken blivit mogen för att fullt ut ta oss till det papperslösa samhället. Är ditt företag med på ... Läs mer »

Erik Douglasson - HRexpert, Hogia

Att tänka på vid anställning av sommarjobbare

Nu är sommaren här och med den även kanske en och annan skolledig ungdom eller studerande som gör entré på arbetsplatsen. ... Läs mer »