Sidan publicerades senast 2017-07-07
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Kreativitet på jobbet – hur svårt kan det vara? »   

Kreativitet på jobbet – hur svårt kan det vara?

Kreativitet är en viktig faktor för att skapa välbefinnande hos medarbetare och på en arbetsplats. Det visar återigen Juseks senaste undersökning där de frågat över 2000 tjänstemän hur de mår på jobbet. Resultatet blev fem tips som ökar kreativiteten på arbetsplatsen.

De tidigare uppgifterna i undersökningen från 2016 bekräftas, nämligen att de som upplever att de arbetar på en kreativ arbetsplats också mår bäst. Utlopp för kreativitet skapar välbefinnande och potentialen att arbeta kreativt finns hos alla och kräver inga drastiska åtgärder. Och nej, det är inte gungor, bollhav och studsmattor på arbetsplatsen som gynnar kreativiteten. Men med ökat inflytande och god kommunikation kan mycket åstadkommas!

God arbetsmiljö är nyckeln till välbefinnande

Det är viktigt att skapa en bra och stimulerande arbetsmiljö. Medarbetare som mår bra skapar i sin tur arbetsplatser som mår bra, och arbetsplatser som mår bra är mer innovativa och konkurrenskraftiga. Och det vill väl alla vara!

Det finns ett antal element som är särskilt betydelsefulla när det gäller att skapa en arbetsmiljö med utrymme för kreativitet. Medarbetare vill ha inflytande över sina arbetsuppgifter. Om man känner att man har det, och på hur uppgifterna ska utföras, så ökar det upplevda kreativa utloppet.

”Här är den kreativa effekten dubbel eftersom det krävs kreativitet för att finna nya arbetsmetoder samtidigt som de nya metoderna i sig kan bidra till ett mer kreativt klimat. Detta skulle i sin tur ge stöd för ett ledarskap som mer fokuserar på resultatet än på att detaljstyra processen och uppgifter för att öka kreativiteten på en arbetsplats”, konstaterar Jusek i rapporten.

Även om en ledare inte ska styra i detalj över processen finns det mycket att vinna på att granska utförandet av arbetsuppgifter. Att nå ett mål på ett visst sätt behöver inte betyda att en uppgift ”för evigt” ska utföras på ett och samma sätt.

Samtliga medarbetare ska ha möjlighet att delta i en processutvärdering och kunna bidra med sina idéer. Ett öppet och tillåtande klimat är viktigt i den typen av diskussioner. Förslag på förändringar måste uppmuntras och om det någon gång blir fel så måste det också vara okej.

Viktigt med ledare som har humor och engagemang

Inte helt oväntat är ledarskapet en viktig del av den kreativa arbetsplatsen. En ledare måste förstå vikten av arbetsuppgifter som främjar innovation och utveckling, annars motverkas kreativiteten. Det finns förstås olika typer av ledarstilar som förmår göra jobbet, men att ha humor, låta medarbetare arbeta självständigt och kunna uppmuntra är viktiga faktorer för ökad kreativitet.

En bra ledarstil anpassar sig efter medarbetares styrkor och svagheter och främjar därmed kreativiteten både i grupp och för enskilda personer. Att kunna ger positiv och konstruktiv återkoppling till sina medarbetare spelar också roll för att öka kreativiteten på arbetsplatsen.

Här är fem tips för att öka kreativiteten på arbetsplatsen

Ge medarbetarna inflytande

Låt medarbetarna vara med och påverka sina arbetsuppgifter och sina mål.

Utvärdera både resultat och tillvägagångssätt

Fokusera inte bara på resultatet utan också på metoden. Kanske finns det nya sätt att arbeta på som är bättre och mer engagerande.

Avsätt tillräckligt med tid och resurser

Nya och bra idéer kläcks inte på en kafferast, och inte heller under stress. Avsätt tillräckligt med tid för diskussion och reflektion.

Kommunicera löpande med varandra

Det är lättare att jobba vidare med en idé om det finns utrymme att stämma av den med kollegor och chef. Likaså är återkoppling viktigt att både ge och få.

Ibland blir det fel

Ett tillåtande klimat är viktigt liksom att våga göra fel. Det måste vara högt i tak och medarbetare ska kunna ifrågasätta sin ledare.

Källa: Juseks rapport om kreativitet.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2018 Hogia  


Tipsa en vän