Sidan publicerades senast 2017-03-17
Tillbaka


Lina Stenback, bolagschef
Hogia HR Products AB 

Vill du veta mer om Hogias digitala lösningar?
Kontakta Lina: 

 

Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2017    Digitalisering p frammarsch    

Digitalisering p frammarsch

Vi har länge talat om det papperslösa samhället, automatiserade processer och om hur robotar kommer att förändra världen. År 2017 har vi på riktigt trätt in i den nya digitala era som vi förutspått att vi skulle möta. Det är ingen teknisk "big boom" som slagit till med kraft precis nu utan det som hänt är att den senaste tekniken och innovationen som förut krävt stora investeringar och specialkompetens gjorts tillgänglig för alla.

Att arbetet kring digitaliseringen kommit igång på allvar bekräftades ytterligare på årets upplaga av Personal & Chef på Kistamässan. Ungefär en tredjedel av seminarierna gick under kategorin Digital & Tech och flera av seminarierna under kategorierna Omvärldsanalys samt Ledarskap 4.0 hade också platsat under Digital & Tech.

Utmaningar inom HR-området

Det var samtidigt väldigt tydligt att just HR-området står inför en hel rad nya möjligheter och utmaningar. HR-området får en allt större roll i digitaliseringen då förändringarna inte längre bara handlar om teknik. Det handlar mer om människor och förändrade beteenden på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. Inte minst handlar det om utmaningen att möta den nya generationens krav och önskemål.

Ökad förändringstakt

Olikheter mellan generationer är inget nytt och det är något man länge har arbetat med inom HR- och ledarskapsområdet. Den stora skillnaden är att det som pågår nu är en betydligt större förändring än den vi är vana vid och utvecklingen går snabbare än någonsin förut. Undersökningar som gjorts kring förändringstakten visar att vårt samhälle kommer att förändras mer de kommande 20 åren än vad det har förändrats de senaste 300 åren.

Det är med andra ord en oerhört spännande framtid vi går till mötes! HR-arbetet kommer att ha en helt avgörande roll för att hjälpa organisationer att styra om till att bli mer effektiva och digitaliserade. Samtidigt som det är nödvändigt att behålla och utöka fokus kring det allra viktigaste: medarbetarna.

Dags att ta nästa steg

Det finns flera sätt att ta sig an den utmaningen och i vilken ände ska man börja? Det finns inget enkelt svar på den frågan och svaret varierar beroende på hur långt organisationen har kommit, vilken bransch den verkar i samt vilka kompetenser och resurser som finns. Men vi kan konstatera att mognadsgraden och intresset för ny teknik har ökat markant i alla led. Det skapar goda förutsättningar för att implementera nya sätt att arbeta och kommunicera på.

Det finns några avgörande saker som banat väg för att arbetsgivare nu ska kunna ta nästa steg:

  • Internet är en förutsättning och den viktigaste och grundläggande komponenten.
  • Bankerna var tidigt ute och har sedan flera år tillbaka uppmanat oss att bli digitala - det möttes med en hälsosam dos av skepsis till en början men har visat sig fungera utmärkt.
  • Den utbredda användningen av Mobilt Bank ID som digitalt "ID-kort" anses av majoriteten svenskar vara säkert och tryggt. Det har den senaste tiden öppnat upp för att digitalisera de mest privata flödena och försändelserna där vi tidigare känt att traditionell post är oersättlig.
  • Våra myndigheter och verk följer efter. Det senaste exemplet är Skatteverket som har introducerat digital postgång för hela svenska folket i årets utskick av inkomstdeklarationen.
  • Vi kan ta del av våra vårdjournaler och förskrivna recept med hjälp av Mobilt Bank ID.
  • Smarta telefoner har på kort tid förändrat vårt beteende och kommer fortsatt vara ett mycket viktigt verktyg i arbetet med att digitalisera och automatisera våra arbetsplatser.

Alla företag talar om digitalisering och automation, men låt oss lägga mindre fokus på teknik och trendiga modeord och i stället lyfta fram de positiva effekterna det digitala för med sig.

Vad vi kan göra

Så innan vi börjar sy in chip i de anställdas kläder, ser till att alla bär en smart watch, bygger in robotar och artificiell intelligens i affärsflödena finns det en del enkla saker att göra:

  • Spara och redigera en typ av uppgift enbart på ett ställe där den som är först i kedjan är den som ser till att informationen är korrekt.
  • Tillgängliggöra den information som är viktig på ett enkelt sätt.
  • Sluta skicka papperspost och erbjud era medarbetare en säker och digital lösning i stället.
  • Gör era kunder, er själva och miljön en tjänst - det är enkelt att börja skicka e-fakturor.

Förslagen är även sådant som kommer att vara en fördel i arbetet med att efterleva det nya GDPR-regelverket avseende säker hantering av personuppgifter. Åtgärderna bidrar också till positiva effekter kring säkerhet, miljö och hållbarhetsfrågor och är en möjlighet för arbetsgivare att ta ett större ansvar. De sparar dessutom onödigt arbete och kostnader. Genom att se möjligheterna i det digitala kan vi möta behoven hos den nya generationen, få med de andra generationerna samtidigt som vi skapar förutsättningar för verksamheten att utvecklas och fortsätta vara framgångsrik.

Läs mer om hur Hogia kan hjälpa er effektivisera genom att digitalisera ert arbete inom HR-, lön- och ekonomiområdet »


F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2018 Hogia


Tipsa en vn